Odczyn Coombsa to badanie diagnostyczne, które wykorzystywane jest w medycynie do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko czerwonym krwinkom. Badanie to może być wykonane w trakcie ciąży, u noworodków lub u osób z podejrzeniem chorób autoimmunologicznych. W tym artykule omówimy, czym jest odczyn Coombsa i jak interpretować wynik tego badania.

Czym jest odczyn Coombsa?

Odczyn Coombsa to badanie, które pozwala na wykrycie obecności przeciwciał przeciwko czerwonym krwinkom (erytrocytom) w organizmie. Przeciwciała te mogą powodować uszkodzenie i niszczenie czerwonych krwinek, co prowadzi do niedokrwistości.

W badaniu odczynu Coombsa pobiera się krew pacjenta i dodaje do niej substancję, która wiąże przeciwciała skierowane przeciwko czerwonym krwinkom. Jeśli w próbce krwi znajdują się przeciwciała, następuje ich wiązanie z dodaną substancją, co może być zarejestrowane przez specjalistyczne urządzenia.

Jak interpretować wynik odczynu Coombsa?

Wynik odczynu Coombsa może być dodatni lub ujemny. Interpretacja wyniku zależy od badanego pacjenta i celu, dla którego wykonuje się badanie.

W ciąży – Badanie odczynu Coombsa jest wykonywane w trakcie ciąży w celu wykrycia obecności przeciwciał anty-Rh u kobiety z ujemnym czynnikiem Rh. Jeśli w badaniu stwierdzi się obecność tych przeciwciał, istnieje ryzyko uszkodzenia krwinek u płodu i konieczna może być interwencja lekarska.

U noworodków – Badanie odczynu Coombsa jest również wykonywane u noworodków, u których stwierdzono żółtaczkę. W przypadku dodatniego wyniku badania konieczna może być wymiana transfuzji krwi lub inne formy leczenia.

Choroby autoimmunologiczne – Badanie odczynu Coombsa jest także wykorzystywane w diagnostyce chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów czy zapalenie naczyń. Dodatni wynik odczynu Coombsa może sugerować obecność tych chorób.