Bostonka, inaczej nazywana krztuścem, to choroba bakteryjna, która atakuje górne drogi oddechowe. Jest to choroba wysoce zakaźna i może być niebezpieczna, szczególnie dla niemowląt i dzieci małych. W tym artykule omówimy, jak długo bostonka zaraża i ile czasu trwa zakażenie bakteryjne.

Czym jest bostonka?

Bostonka jest chorobą bakteryjną, która atakuje górne drogi oddechowe, a zwłaszcza krtanię i tchawicę. Choroba wywołana jest przez bakterie Bordetella pertussis, które produkują toksyny powodujące nieprzyjemny, kaszel drastyczny, który może trwać nawet kilka minut.

Jak długo trwa okres zarażalności?

Bostonka jest bardzo zakaźna i może rozprzestrzeniać się w powietrzu podczas kaszlu i kichania. Okres zarażalności rozpoczyna się kilka dni przed pojawieniem się objawów i może trwać do 3 tygodni po wystąpieniu kaszlu. W ciągu pierwszych dwóch tygodni choroby, pacjenci są bardzo zaraźliwi, a ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie.

Jak długo trwa bostonka?

Bostonka zazwyczaj trwa około 6-10 tygodni, ale może być dłuższa lub krótsza, w zależności od wieku pacjenta i zaawansowania choroby. W początkowej fazie choroby, objawy są zwykle łagodne i łatwo jest je pomylić z przeziębieniem lub grypą. Później, w okresie drastycznego kaszlu, pacjenci mogą mieć trudności z oddychaniem, które wymagają hospitalizacji.

Jak leczyć bostonkę?

Bostonka leczona jest antybiotykami, które pomagają w zwalczaniu bakterii Bordetella pertussis. Pacjenci z bostonką powinni również unikać kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z niemowlętami i dziećmi małymi, ponieważ choroba może być niebezpieczna dla nich.

Podsumowanie

Bostonka jest chorobą bakteryjną, która atakuje górne drogi oddechowe i jest bardzo zakaźna. Okres zarażalności trwa od kilku dni przed wystąpieniem objawów do 3 tygodni po wystąpieniu kaszlu. Choroba zwykle trwa od 6 do 10 tygodni i wymaga leczenia antybiotykami. Pacjenci z bostonką powinni unikać kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z niemowlętami i dziećmi małymi.